Tuotekehitys

Panostamme voimakkaasti vuositasolla uusien tuotteiden kehittämiseen. Tuotekehitys on keskittynyt uusien polyuretaanielastomeerien tuottamisessa käytettävien komponenttien kehittämiseen. Yleensä toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 

Olemme myös kiinnostuneita uusista innovatiivisista ratkaisuista uusille teollisuuden aloille. Jos teillä on polyuretaaneihin ja erityisesti polyuretaanielastomeereihin liittyviä tuotekehityskysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä. Yrityksellämme on ainutlaatuista tietotaitoa monikymmenvuotisella kokemuksella liittyen näihin asioihin.